Historia zakładu

Najważniejsze wydarzenia w historii zakładu:
1959r. - powstanie Zakładu Stolarskiego o specjalizacji
         stolarka budowlana
1990r. - powstanie Zakładu Szklarskiego
         wdrożenie nowych technologii w Zakładzie Stolarskim
2005r. - przejęcie Zakładu Stolarskiego, połączenie produkcji.